Rijnmond Kids

Rijnmond Kids
Kinderen van 4 tot en met 18 jaar met ernstig overgewicht helpen wij met het programma Rijnmond Kids. Dit doen wij samen met de fysiotherapeuten van FysioHolland. Rijnmond Kids houdt in dat je twee keer in de week bij ons traint. De trainingen staan in het teken van plezier maken, samen sporten met andere kinderen die ook ernstig overgewicht hebben en ontdekken dat bewegen heel fijn en goed voor je is. Voor ouders is er een ondersteunend programma over voeding.

Wat doen we?

Twee keer in de week sporten en bewegen bij SPC Rijnmond. We werken dan aan de vijf basis eigenschappen van sport: spierkracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid en coördinatie. We gebruiken verschillende spelvormen. Door deze trainingen krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen, worden ze sterker, bewegelijker en leren ze samen met andere kinderen bewegen. Natuurlijk letten we ook op het gewicht en is het doel gewicht te verliezen zodat de kinderen nog beter in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen krijgen en gezonder worden.

Gemiddeld duurt het programma 12 maanden.

Naast het sporten voor de kinderen houden we vier bijeenkomsten van een uur voor de ouders over gezonde voeding. Het is noodzakelijk dat een (of beide) van de ouders bij deze bijeenkomsten is.
Het programma Rijnmond Kids is gemaakt op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Aanmelding

Kinderen met ernstig overgewicht kunnen door de huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts, jeugdverpleegkundige van het CJG of via school door de leraar Lichamelijke opvoeding, intern begeleider (IB-er) of schoolmaatschappelijk werker worden aangemeld.

Kosten
● Het sportprogramma kost €23,33 per maand* voor 2 keer in de week trainen.
● De kosten van de fysiotherapeuten worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering van de ouders.

*Voor ouders in de bijstand of met een laag inkomen is het mogelijk dat de kosten van het sportprogramma wordt betaald door het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam. Kijk op de site van Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam voor meer informatie, Rotterdam | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

Tijden
Kijk voor de tijden op www.spcrijnmond.nl/rooster.

Rijndmond Kids

Rijnmond Kids
Kinderen van 4 tot en met 18 jaar met ernstig overgewicht helpen wij met het programma Rijnmond Kids. Dit doen wij samen met de fysiotherapeuten van FysioHolland. Rijnmond Kids houdt in dat je twee keer in de week bij ons traint. De trainingen staan in het teken van plezier maken, samen sporten met andere kinderen die ook ernstig overgewicht hebben en ontdekken dat bewegen heel fijn en goed voor je is. Voor ouders is er een ondersteunend programma over voeding.

Wat doen we?

Twee keer in de week sporten en bewegen bij SPC Rijnmond. We werken dan aan de vijf basis eigenschappen van sport: spierkracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid en coördinatie. We gebruiken verschillende spelvormen. Door deze trainingen krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen, worden ze sterker, bewegelijker en leren ze samen met andere kinderen bewegen. Natuurlijk letten we ook op het gewicht en is het doel gewicht te verliezen zodat de kinderen nog beter in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen krijgen en gezonder worden.

Gemiddeld duurt het programma 12 maanden.

Naast het sporten voor de kinderen houden we vier bijeenkomsten van een uur voor de ouders over gezonde voeding. Het is noodzakelijk dat een (of beide) van de ouders bij deze bijeenkomsten is.
Het programma Rijnmond Kids is gemaakt op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Aanmelding

Kinderen met ernstig overgewicht kunnen door de huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts, jeugdverpleegkundige van het CJG of via school door de leraar Lichamelijke opvoeding, intern begeleider (IB-er) of schoolmaatschappelijk werker worden aangemeld.

Kosten
● Het sportprogramma kost €23,33 per maand* voor 2 keer in de week trainen.
● De kosten van de fysiotherapeuten worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering van de ouders.

*Voor ouders in de bijstand of met een laag inkomen is het mogelijk dat de kosten van het sportprogramma wordt betaald door het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam. Kijk op de site van Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam voor meer informatie, Rotterdam | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

Tijden
Kijk voor de tijden op www.spcrijnmond.nl/rooster.