ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Sport Performance Centre Rijnmond,  Reitdiep 1, 3077AZ ROTTERDAM, ingeschreven bij de kamer van koophandel met nummer 63243539 en met BTW nummer NL 855152539BO1 en consumenten die producten kopen uit de webshop van Sport Performance Centre Rijnmond.

 

  1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Een bindende overeenkomst komt tot stand tussen jou en Sport Performance Centre Rijnmond wanneer je bestelling door SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND is bevestigd. SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND zal je middels een e-mail een orderbevestiging sturen wanneer de bestelling is bevestigd. Meteen na het plaatsen van je bestelling ontvang je een bevestiging van ontvangst dit is geen bevestiging van je bestelling.

 

FAIR USE

SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND behoudt zich het recht voor om individuen die overmatig gebruik maken van het retourproces te weigeren in de SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND online shop. De deactivatie van een klantaccount kan ook plaatsvinden wanneer er verdachte handelingen of fraude zijn geconstateerd.

 

 

  1. PRIJZEN, BELASTING EN BEZORGING

Alle prijzen zijn vermeld inclusies BTW en belastingen. De geldende prijs is de prijs zoals vermeld in de SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND online shop ten aanzien van het desbetreffende product op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

 

SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ONJUIST WEERGEGEVEN PRIJZEN IN DE ONLINE SHOP AAN TE PASSEN. VOORTS BEHOUDT SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND ZICH HET RECHT VOOR OM PRIJZEN, BELASTINGEN EN ANDERE KOSTEN ZOALS WEERGEGEVEN IN DE ONLINE SHOP OP IEDER MOMENT AAN TE PASSEN, O.A. ALS GEVOLG VAN WIJZIGINGEN IN BTW-TARIEVEN OF ANDER KOSTEN VAN OVERHEIDSWEGE, KOSTENSTIJGINGEN OF DE ALGEMENE PRIJSONTWIKKELINGEN IN CONSUMENTENPRIJZEN.

 

Wij wijzen er op dat sommige banken een toeslag in rekening brengen voor grensoverschrijdende betalingen in onze Online Shop. Deze toeslag wordt in rekening gebracht door de bank en wordt niet door SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND vergoed. Neem contact op met je bank voor meer informatie.

 

Indien je producten besteld in de online shop zal het volgende bedrag voor verzendkosten in rekening worden gebracht:

 

Bezorging aan huis (PostNL): € 4,-– of € 7,- – gratis bezorging bij bestellingen boven € 50,00.

 

 

  1. LEVERING

Tenzij je anders geïnformeerd bent, is het gebruikelijke tijdstip van levering vanaf het moment dat de bestelling geplaatst is:

 

Bezorging aan huis: 5 werkdagen

INDIEN BESTELDE PRODUCTEN NIET VOORRADIG ZIJN DAN ZAL JE BESTELLING NIET TOT EEN OVEREENKOMST LEIDEN, EN IS SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND NIET VERPLICHT OM DEZE PRODUCTEN TE LEVEREN.

 

 

 

  1. HERROEPINGSRECHT

Je hebt het recht om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

Je hebt 14 dagen de tijd om items uit je bestelling te retourneren in de winkel, zie hiervoor “Artikelen retourneren in de winkel” hieronder.

Deze periode wordt berekend vanaf de dag waarop je de producten ontvangt.

Indien de laatste dag waarop je de overeenkomst kunt ontbinden valt op een feestdag, een zaterdag, zondag, 24 december of 31 december, dan zal de termijn verstrijken op de eerstvolgende werkdag.

Je hebt tijdig gebruik gemaakt van je ontbindingsrecht als je ons voor het verstrijken van de termijn een bericht stuurt dat je van het ontbindingsrecht gebruik wilt maken.

Hoe kun je de overeenkomst ontbinden?

 

Als je de overeenkomst wilt ontbinden, stuur dan een retourformulier naar Sport Performance Centre Rijnmond, Reitdiep 1, 3077AZ Rotterdam, info@spcrijnmond dat je de overeenkomst wenst te ontbinden. Wil je in je verklaring je naam, huisadres, telefoonnummer, e-mail adres en ordernummer vermelden, evenals de producten die u wilt retourneren.

Indien je bestelde producten aan ons retourneert zonder de uitdrukkelijke verklaring dat je gebruik maakt van het wettelijk herroepingsrecht, dan beschouwen wij dit als een zodanige herroeping van de overeenkomst.

Terugbetaling

 

Indien je gebruik maakt van je recht op ontbinding dan zullen wij je betaling terugstorten, inclusief verzendkosten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij je ontbindingsverklaring ontvangen. Terugbetaling zal plaatsvinden op dezelfde wijze als de originele betaling, tenzij je iets anders hebt aangegeven. Je zult in ieder geval geen vergoeding hoeven te betalen in verband met de terugbetaling.

Wij zijn bevoegd om de terugbetaling uit te stellen totdat wij de retour gezonden producten hebben ontvangen of totdat je documentatie over de retourzending aan ons hebt verstrekt, afhankelijk van de omstandigheden.

In het geval van een gedeeltelijke retourzending, worden de verzendkosten niet terugbetaald.

Retournering van producten

 

Je dient de producten ten aanzien waarvan je de overeenkomst wilt ontbinden zonder onnodige vertraging en binnen 14 dagen aan Sport Performance Centre Rijnmond terug te sturen. De ontbinding wordt geacht tijdig te hebben plaatsgevonden indien je voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen de producten hebt afgegeven aan de posterijen of aan een andere dienst die je hebt ingeschakeld voor verzending van de producten aan Sport Performance Centre Rijnmond. Als bewijs van je tijdige ontbinding dien je het bewijs van verzending en de tracking code te bewaren.

Indien je bestelde producten aan ons retourneert zul je zelf de verzendkosten van de retournering moeten betalen.  

Naam en adres waarheen de producten dienen te worden verzonden zijn: Sport Performance Centre Rijnmond Reitdiep 1, 3077 AZ Rotterdam.

 

Gebruikte/beschadigde producten

 

Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de geretourneerde producten als gevolg van gebruik voor zover dit gebruik verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, kwaliteit en functie van de producten te beoordelen.

Maatwerk

 

Het recht om de overeenkomst te ontbinden geldt niet voor producten die vervaardigd zijn naar jouw specifieke wensen of met een duidelijk persoonlijk element.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Zolang de overmacht zich blijft voordoen zijn de getroffen verplichtingen van SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND

 

SPORT PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND aanvaardt de gevolgen van productenaansprakelijkheid jegens jou conform het toepasselijke recht.